Nakazy i zakazy uchwała antysmogowa

Sezon grzewczy zaczął się na dobre. Od września otrzymujemy coraz więcej zgłoszeń   dotyczących uciążliwości związanych z jakością powietrza. Mieszkańcy proszą nas o interwencje w związku z zadymieniem, podejrzewając, że sąsiad może spalać niedozwolone materiały. Na każde zgłoszenie reagujemy i przeprowadzamy kontrole. Nie da się ukryć, że za niską emisję w naszym mieście w okresie jesienno-zimowym odpowiada między innymi ogrzewanie komunalno bytowe i to, co wrzucamy do pieca.

 Na najbliższych dniach nad kominami pojawi się dron, który będzie prowadził analizę powietrza bezpośrednio przy źródle emisji. Jest on w stanie wykryć trucicieli powietrza,
o czym przekonaliśmy się w zeszłym sezonie grzewczym. Przypominamy, że strażnicy mają prawo wejść na teren nieruchomości lub mieszkania i sprawdzić, co jest spalane w piecu. Na podstawie upoważnień wydanych przez Burmistrza kontrolujący strażnik ma prawo do: 

  • dokonania oględzin kotłowni,
  • sprawdzenia sortymentu do spalania,
  • poboru próbki do badań.

Kontrole na terenie nieruchomości prywatnych mogą być prowadzone  godzinach od 6.00 do 22.00, zaś na terenach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę. Informujemy, że w 2018 roku weszła w życie uchwała antysmogowa uchwalona przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wprowadzająca na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Od 1 maja tego roku nie można palić w piecu:

węgla brunatnego emitującego duże ilości zanieczyszczeń pyłowych takich jak siarkę, rtęć czy bardzo toksyczny benzo(a)piren (obecny m.in. w dymie papierosowym), mułów i flotokoncentratów węglowych oraz innych mieszanek (są to odpady
z produkcji węgla kamiennego); powodujących dużą emisję zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu; 10-50-krotnie większą niż podczas spalania węgla kamiennego
w kawałkach. węgla niesortowanego oraz paliw stałych niespełniających wymagań jakościowych.

Pamiętać trzeba, że podczas kontroli strażnik może poprosić o dokumenty potwierdzające zakup paliwa opałowego (faktury) wraz ze świadectwem jakości zakupionego opału. Jeżeli opał pochodzi z niewiadomego źródła i nie spełnia wymaganych norm grozić może za to grzywna do  500 zł.

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie 
eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą

Terminy wymiany kotłów są następujące:

do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe),

do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

 

Link do uchwały antysmogowej

http://www.srodowisko.wzp.pl/biuro-ds-geologii-i-polityki-ekologicznej/uchwala-antysmogowa/uchwala-antysmogowa 

      

   

STATYSTYKI

25.05 - 31.05.2020

Liczba zgłoszeń: 61
Liczba interwencji: 105
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 23
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 6

03 - 06 - 2020

Ukradł pokrowiec próbował się oddalić

W nocy 3 czerwca operator kamer monitoringu miejskiego zauważył na ul. Armii Krajowej mężczyznę, który zdjął pokrowiec z motocykla i próbował się oddalić.

Więcej Czytaj dalej