Dron oraz próbki popiołu wykryły truciciela.

Pod koniec listopada za pomocą drona strażnicy ujawnili spalanie odpadów. Strażnik podleciał dronem do komina jednego z warsztatów samochodowych przy ul. 1-Maja.  Analiza próbki bezpośrednio przy emisji spalin wykryła alarmująco wysoki stan lotnych związków organicznych zawartych w dymie, które mogły świadczyć o spalaniu farb, lakierów oraz zwartych w dymie niebezpiecznych aerozoli. Są to substancje bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka. Przeprowadzona kontrola paleniska naocznie nie wykryła niedozwolonych substancji w piecu. Jednak w związku z uzasadnionym podejrzeniem spalania tam odpadów, pobrano próbkę popiołu do analizy, którą wysłano do specjalistycznego laboratorium. Wynik ekspertyzy potwierdził nasze podejrzenia właściciel warsztatu spalał odpady. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie skierowany wraz z wnioskiem o ukaranie do Sądu.

STATYSTYKI

06.01. - 12.01.2020

Liczba zgłoszeń: 46
Liczba interwencji: 89
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 9
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 3

13 - 01 - 2020

2020

Więcej Czytaj dalej