Pogadanki na temat bezpieczeństwa

Trwają rozpoczęte działania profilaktyczne pod hasłem "Bezpieczne święta i Sylwester". Specjalista Paulina Peciak-Nazarewska prowadzi pogadanki w szkołach podstawowych na terenie Szczecinka, gdzie uczniowie mogą usłyszeć ozasadach bezpieczeństwa w okresie świątecznym. Szczególną uwagę zwracamy na wyroby pirotechniczne

              

STATYSTYKI

06.01. - 12.01.2020

Liczba zgłoszeń: 46
Liczba interwencji: 89
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 9
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 3

13 - 01 - 2020

2020

Więcej Czytaj dalej