Podrzucenie odpadów

W niedzielę 3 kwietnia około godziny 14 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o podrzuconych odpadach przy ul. Malinowej. Osoba zgłaszająca wskazała strażnikom podrzucone śmieci, były to duże kartony, makulatura oraz plastikowe butelki. Na kartonach strażnicy odnaleźli dane kontaktowe mieszkańca Bornego Sulinowo. Po skontaktowaniu z osobą, nazajutrz do naszej jednostki przybył właściciel odpadów. Czynności zakończyły się posprzątaniem śmieci oraz konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. Zgodnie z art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń, kto wyrzuca na nienależący do niego grunt kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości, podlega karze grzywny do

STATYSTYKI

29.08. - 04.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 57
Liczba interwencji: 79
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 16
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

29 - 09 - 2022

Odznaczenie dla Burmistrza Miasta

Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Szczecinka Burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa. Odznaczenie Burmistrzowi nadała Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, które osobiście wręczył Prefekt Krajowej Rady Komendantów, Komendant straży miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko.

Więcej Czytaj dalej