Podsumowanie sezonu grzewczego 2021/2022

W sezonie grzewczym, od 1 października 2021 r. do 1 kwietnia 2022 r. strażnicy miejscy dokonali 24 kontrole pieców i instalacji grzewczych.  Mieszkańcy regularnie zgłaszają nam tego typu interwencje i podejrzenia, że w danym miejscu mogą być spalane odpady. Z każdej kontroli jest sporządzany protokół, podczas tych kontroli ujawniono 11 wykroczeń z art. 191 ustawy o odpadach. W ich następstwie nałożono 7 mandatów karnych, zastosowano 3 pouczenia a 1 sprawa trafiła do Sądu. Przyczyną wielu zgłoszeń o uciążliwości dymu było spalanie drewna o dużej wilgotności bądź też nieprawidłowego rozpalania w piecu, co błędnie mogło sugerować spalanie odpadów.

W ubiegłym sezonie pobraliśmy 7 próbek popiołu z pieców do badań
w specjalistycznym laboratorium. Z wykonanych przez laboratorium ekspertyz okazało się, że były spalane odpady w postaci płyt meblowych, drewna impregnowanego i plastików. W popiele znajdowały się również kawałki folii wielomateriałowej czy opakowań plastikowych. Z ekspertyz wynikało również, że dla badanych próbek uzyskano przekroczenia szkodliwych pierwiastków typu bar, tytan, miedź, czy kadm.

Do kontroli niskiej emisji tzw. smogu za co odpowiada między innymi to czym palimy w piecach wykorzystujemy również drona. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi, znajdującemu się na jego pokładzie dokonywaliśmy pomiarów pyłów i gazów bezpośrednio przy źródle emisji. Na podstawie wyników pomiarów, których poziom mógł wskazywać na termiczne przekształcanie odpadów, dokonywaliśmy kontroli palenisk.

 

STATYSTYKI

29.08. - 04.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 57
Liczba interwencji: 79
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 16
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

29 - 09 - 2022

Odznaczenie dla Burmistrza Miasta

Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Szczecinka Burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa. Odznaczenie Burmistrzowi nadała Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, które osobiście wręczył Prefekt Krajowej Rady Komendantów, Komendant straży miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko.

Więcej Czytaj dalej