Od początku maja jest ujawnianych coraz więcej zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Od początku maja jest ujawnianych coraz więcej zdarzeń dotyczących spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
W poniedziałek 30 maja około godziny 13 operator kamer monitoring miejskiego zauważył grupę młodych ludzi, którzy spożywali alkohol na terenie SAW przy ul. Kopernika. Podczas legitymowania okazało się, że pięć osób to nieletni uczniowie szkół ponadpodstawowych, w związku, z tym o interwencji została powiadomiona policja. Nieletni zostali przekazani rodzicom. Jedna osoba, która była pełnoletnia została ukarana mandatem karnym.
Przypominamy, że spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym jest zabronione zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi grozi grzywna.
Straż Miejska prowadzi kontrole pod kątem spożywania alkoholu przez młodzież. Ujawniamy przy tym przypadki zaśmiecania i dewastacji mienia.
 

STATYSTYKI

29.08. - 04.09.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 57
Liczba interwencji: 79
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 16
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

29 - 09 - 2022

Odznaczenie dla Burmistrza Miasta

Dzisiaj podczas sesji Rady Miejskiej Szczecinka Burmistrz miasta Szczecinek Daniel Rak został odznaczony Krzyżem za Zasługi dla ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa. Odznaczenie Burmistrzowi nadała Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej, które osobiście wręczył Prefekt Krajowej Rady Komendantów, Komendant straży miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko.

Więcej Czytaj dalej