Historia

Kalendarium Straży Miejskiej w Szczecinku

Straż Miejska w Szczecinku została utworzona na podstawie Uchwały Nr.XXIII/130/91 Rady Miejskiej w Szczecinku z dnia 30 września 1991 roku. 

 Faktycznie swoją działalność rozpoczęła 1 lutego 1992 r.

 Z chwilą utworzenia Straży został powołany także Komendant Straży, którym został Andrzej Czyrniański

Pierwsi pracownicy Straży Miejskiej zostali zatrudnieni z dniem 1 lutego 1992 r., byli to: Jolanta Wiesztort, Elżbieta Prell, Jan Mroziński, Jarosław Dudek, Tomasz Glanc, Marek Damrat, Marek Krawiec, Krzysztof Bobrowski, Zbigniew Bieguński, Mariusz Kowalewski, Dariusz Hoffman, Piotr Kowalczuk, Kazimierz Zieliński, Waldemar Szypulski, Daniel Rycaj, Jacek Jaworski, Marek Nowak, Jacek Świtała, Jan Antoniak.

- Luty/marzec 1992 r. 2 miesięczne szkolenie nowych pracowników, przeprowadzone przez Komendę  Rejonową Policji w Szczecinku zakończone egzaminem  dopuszczającym do pracy w straży.
- Luty/marzec 1992 r. straż organizuje się w budynku przy ul. Wiejskiej 4 obok MOPSu
- W marcu 1992 r. uzyskanie pozwoleń na broń gazową i korzystanie z częstotliwości radiowej, zakup umundurowania, niezbędnego wyposażenia i sprzętu radiowo – technicznego.
- 1 kwietnia 1992 roku został zakończony okres organizacyjny, w tym dniu na ulicach Szczecinka pojawili się pierwsi umundurowani, w pełni wyposażeni funkcjonariusze Straży Miejskiej w Szczecinku.
Pierwszy rok działalności Straż Miejska w Szczecinku zamknęła stanem osobowym liczącym 20 osób (Komendant i 19 strażników).

Zadania realizowane w początkowym okresie działalności: ochrona zieleni, egzekwowanie plakatowania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, kontrole dotyczące utrzymania porządku i czystości, egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, działalność pod kątem utrzymania porządku i spokoju publicznego, sprawdzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych, ochrona środowiska, egzekwowanie odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach, kontrole targowisk pod względem zakazu handlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz pobieranie opłat targowych.

W 1996 z funkcji rezygnuje dotychczasowy komendant, burmistrz powołuje na stanowisko komendanta Jana Mrozińskiego

W 1997 r.Zmiana podstaw prawnych działania straży gminnych (miejskich) związana uchwaleniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.
1998 r. – zmiana umundurowania, dystynkcji  i znaków identyfikacyjnych. Na ulicach miasta Szczecinka pojawiają się strażnicy w obecnym umundurowaniu.


Systematyczne  zwiększanie zadań i kompetencji Straży Miejskiej szczególnie w zakresie: gospodarki odpadami komunalnymi i ciekłymi, spożywania alkoholu, palenia papierosów i zakłócania porządku i spokoju publicznego.

- W grudniu 2003 zostaje powołany nowy komendant straży miejskiej Grzegorz Grondys
- W 2003 roku zakupiono nowy radiowóz dostosowany do celów pojazdu uprzywilejowanego wyposażony w wydzieloną przestrzeń przeznaczoną do przewozu osób zatrzymanych.
- Od 2003 r. szczególny nacisk położony został na poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie miasta (nocne patrole). Wprowadzona zostaje praca na trzy zmiany

- W 2007 zakupienie pierwszego fotoradaru

- W 2009 r. znowelizowano ustawę o strażach gminnych (zaczęła obowiązywać 24 grudnia 2009 r.).
Zadania realizowane w kolejnych latach to:  , działania związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta, kontrola gospodarki odpadami, prowadzenie profilaktyki szkolnej, nadanie straży dodatkowych uprawnień w ruchu drogowym i pieszym.

- W 2011 roku straz przeprowadza się do nowej siedziby Straży Miejskiej w Szczecinku, która miesci się przy ul. Karlińskiej 15. Oficjalne otwarcie nastapiło  04.04.2011r.

 

Zadania realizowane w kolejnych latach przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej to: przeprowadzanie kontroli dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście, zabezpieczenie imprez masowych w celu utrzymania porządku i spokoju publicznego, egzekwowanie plakatowania w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym i pieszym, sprawdzanie dopełnienia obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, uczulanie mieszkańców miasta na obligatoryjne sprzątanie nieczystości po swoim zwierzęciu, kontrole pod kątem wyposażania nieruchomości w numery porządkowe, sprawdzanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych,  prowadzenie profilaktyki szkolnej, egzekwowanie odśnieżania i usuwania śliskości na chodnikach.

Od początku 2015 r. straż miejska obsługuje system monitoringu wizyjnego miasta Szczecinek przy obsłudze pracuje 10 pracowników cywilnych na trzy zmiany.

 

STATYSTYKI

03.09 - 09.09.2020

Liczba zgłoszeń: 45
Liczba interwencji: 140
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 29
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 4

07 - 08 - 2020

Wandal, który zniszczył przystanek został ujęty przez strażników

W dniu 6 sierpnia około godziny 20:40 na ul. Wyszyńskiego operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył, jak siedzący na przystanku komunikacji miejskiej młody mężczyzna zaczął kopać w wiatę przystanku i uderzać pięścią w monitor.

Więcej Czytaj dalej