Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA DODO pdf

STATYSTYKI

06.01. - 12.01.2020

Liczba zgłoszeń: 46
Liczba interwencji: 89
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 9
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 3

13 - 01 - 2020

2020

Więcej Czytaj dalej