Ogłoszenie naboru na 2 wolne stanowiska pracy

Straż Miejska w Szczecinku

  ogłasza nabór na dwa stanowiska aplikanta (strażnika miejskiego).

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie
 • ukończone 21 lat
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • nienaganna opinia
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (z wyjątkiem kat. B,D,E)

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • ogólna wiedza na temat działalności straży miejskiej
 • uprawnienia z zakresu ratownictwa medycznego
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych (skaner, drukarka) oraz programów komputerowych Microsoft Office
 • znajomość topografii Szczecinka
 • aktywność sportowa
 • prawo jazdy kat. B

Warunki pracy:  w pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, z przewagą fizycznego; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zmianowym (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie Szczecinka, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego; prowadzenie  pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku związanym z odpowiedzialnością.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

 • CV
 • Podanie o pracę napisane własnoręcznie
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji podpisane własnoręcznie

UWAGA: jedynie kandydaci, którzy złożyli kompletne oferty, zawierające wszystkie oczekiwane informacje i podpisy, zostaną zaproszeni do udziału w kolejnych etapach rekrutacji.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 14.06.2024 r. godz. 15:00.

Szczegóły o naborze są zamieszczone na stronie BIP  www.smszczecinek.bip.gov.pl w kategorii ,,Praca”.

STATYSTYKI

27.05. - 02.06.2024 r.

Liczba zgłoszeń: 64
Liczba interwencji: 105
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

10 - 06 - 2024

Wandal niszczył śmietniki

W dniu 8 czerwca około godziny 20 operator kamer monitoringu zauważył mężczyznę, który przywracał śmietniki na ul. Bartoszewskiego. Pijany mężczyzna został ujęty przez patrol straży miejskiej.

Więcej Czytaj dalej

Projekt i wykonanie strony internetowej graffik.com.pl

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.