Często zadawane pytania

Czy strażnik ma prawo legitymowania?

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności” (Dz. U. nr 220, poz. 1722): "Strażnik ma prawo legitymowania osoby, gdy ustalenie jej tożsamości jest niezbędne do wykonania zadań określonych w art. 10 i 11 ustawy, w celu:

  1. Identyfikacji osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, ujętej na miejscu lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, lub wykroczenia.
  2. Ustalenia świadków zdarzenia."

Nieudzielenie żądanych informacji podczas legitymowania lub umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania jest wykroczeniem (art. 65 § 1 i 2 k.w.) i grozi za to mandat karny w wysokości od 200 do 500 zł (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. [Dz. U. 2012, poz. 527]).

 

Czy Straż Miejska może zakładać blokady na koła samochodów?

Tak, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. nr 123 poz. 779) strażnik ma prawo do "usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym". Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602) stwierdza w art. 130a ust. 8 i 9:

  • 8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.
  • 9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

 

 

Dlaczego na żądanie Straży Miejskiej właściciel lub posiadacz pojazdu zobowiązany jest wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania, lub używania?

Straż Miejska jest jednym z organów, na którego żądanie – zgodnie z art.78 ust. 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym-właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem określonym w art. 96 §3 Kodeksu wykroczeń, za co grozi mandat karny od 500 zł.

 

Czy można jeździć rowerem po chodniku?

Przypominamy, że jeżeli nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej, to w takim  przypadku wymagane jest korzystanie z jezdni.  Kodeks drogowy dopuszcza jazdę po chodniku tylko w wyjątkowych sytuacjach gdy rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m lub warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Nie stosując się do tego przepisu, popełniamy wykroczenie z art. 90 lub art. 97 kodeksu wykroczeń, w związku z art. 26 ust.3 pkt. 3 Prawa o ruchu drogowym, za które grozi mandat karny w wysokości od 50 do 100 zł.

Należy również pamiętać, że według przepisów,  kierujący rowerem korzystając z drogi dla pieszych,  jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu. 

 

 

STATYSTYKI

27.05. - 02.06.2024 r.

Liczba zgłoszeń: 64
Liczba interwencji: 105
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

10 - 06 - 2024

Wandal niszczył śmietniki

W dniu 8 czerwca około godziny 20 operator kamer monitoringu zauważył mężczyznę, który przywracał śmietniki na ul. Bartoszewskiego. Pijany mężczyzna został ujęty przez patrol straży miejskiej.

Więcej Czytaj dalej

Projekt i wykonanie strony internetowej graffik.com.pl

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.