Obowiązki właścicieli zwierząt

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla innych ludzi poprzez:
    1) sprawowanie nad nimi właściwej opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych,
    2) dozoru nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, adekwatnie do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także w sposób niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone,
    3) wyprowadzanie zwierząt domowych w miejsca publiczne wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.

Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do stosowania następujących zasad:
    1) pies winien być prowadzony na smyczy, zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba nadzorująca psa ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji,
   2) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne oraz  mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy,
   3) pies zwolniony ze smyczy powinien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę z zastrzeżeniem pkt 4 i 5,
   4) pies nie musi być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych w przypadku, gdy ma założony kaganiec,
   5) psy mogą być zwolnione ze smyczy oraz pozbawione kagańca w miejscach ogrodzonych przeznaczonych na wybiegi dla psów z wyłączeniem psów wskazanych w pkt 2,

   6) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.

 Z obowiązku nakładania kagańca, zwolnieni są właściciele psów u których występują przeciwwskazania anatomiczne, zdrowotne oraz szczeniaków do  9 m-ca życia. Przeciwwskazania te winny być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu.
 Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenach prywatnych, w szczególności ogrodzonych nieruchomościach pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia.
 Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
 Powyższe nie dotyczy funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m. Szczecinek

STATYSTYKI

27.05. - 02.06.2024 r.

Liczba zgłoszeń: 64
Liczba interwencji: 105
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 22
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 7

10 - 06 - 2024

Wandal niszczył śmietniki

W dniu 8 czerwca około godziny 20 operator kamer monitoringu zauważył mężczyznę, który przywracał śmietniki na ul. Bartoszewskiego. Pijany mężczyzna został ujęty przez patrol straży miejskiej.

Więcej Czytaj dalej

Projekt i wykonanie strony internetowej graffik.com.pl

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.