Kontakt

Straż Miejska w Szczecinku
ul. Karlińska 15
78-400 Szczecinek

Numer alarmowy: 986

 

Sekretariat / kadry

tel: 94 374 05 44 wew. 27
e-mail: biuro@sm.szczecinek.pl

Inspektor Ochrony Danych

Jarosław Dudek
e-mail: iod@sm.szczecinek.pl

Główna księgowa

tel: 94 374 05 44 wew. 22

Monitoring

tel: 94 374 05 44  wew. 29

Oskarżyciel publiczny

tel: 94 374 05 44  wew. 26

 

Informujemy, że podany adres mailowy nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji. Interwencje prosimy zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy 986 do dyżurnego

W związku zapisami  art. 13 i 14  rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

Informujemy że administratorem Państwa danych podawanych podczas rozmów telefonicznych oraz korespondencji mailowej jest Straż Miejska Szczecinku z siedzibą w Szczecinku, ul. Karlińska 15.

Kontakt z Inspektorem  Ochrony Danych w Straży Miejskiej Szczecinku możliwy jest pisząc na adres administratora lub poczty elektronicznej iod@sm.szczecinek.pl

Pouczamy o prawie do żądania od Straży Miejskiej Szczecinku dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym ww. rozporządzeniem.

Jednocześnie informujemy o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest podejrzenie, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora Straży Miejskiej Szczecinku zamieszczona jest na stronie BIP, w zakładce „RODO”

STATYSTYKI

05.04. - 11.04.2021

Liczba zgłoszeń: 53
Liczba interwencji: 93
Zdarzenia ujawnione przez monitoring: 9
Dowóz zwierząt do schroniska/lecznicy: 4

16 - 04 - 2021

Podsumowanie sezonu grzewczego 2020/2021

W okresie od 1 października 2020 roku do 31 marca tego roku strażnicy przeprowadzili 52 kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach. Do laboratorium przesłanych zostało 9 próbek popiołu. Analiza ich składu chemicznego potwierdziła spalanie odpadów w 4 instalacjach grzewczych.

Więcej Czytaj dalej